Whats New

Arkavathi Layout To Kempegowda Layout Alternative Site Details

ಬ್ಯಾಕ್‍ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಟ್ಟಿ
1. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ-01

A.ವಯಸ್ಸು 29 ರಿಂದ 40

B.ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 28

C.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ

2. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು (ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ -01

A.ವಯಸ್ಸು 29 ರಿಂದ 40

B.ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 28

C.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ

3. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು, (ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ -01

A.ವಯಸ್ಸು 29 ರಿಂದ 40

B.ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 28

C.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ

4. ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, (ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ -01

A.ವಯಸ್ಸು 29 ರಿಂದ 40

B.ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 28

C.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ

 

ಸೂಚನೆ:-ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿಂಬಾಕಿ (Back Log) ಪ್ರ.ದ.ಸ., ಎ.ದ.ಸ., ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕರೆಯಲಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ (ಜಾಲತಾಣದ ವಿಳಾಸ: www.bdabangalore.org), ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ದಿನಾಂಕ:07/06/2019

ACTION PLAN FOR BELLANDUR AND VARTHUR LAKE

NPKL 2ND NOTIFICATION REFUND - NOT MADE DUE TO INSUFFICIENT INFORMATION

Sl.No Dimension
1 6X9
2 9X12
3 12X18

NPKL 2ND NOTIFICATION REFUND - RETURNED FROM BANK DUE TO WRONG BANK A/C, IFSC, ETC...

Sl.No Dimension
1 6X9
2 9X12
3 12X18

Nadaprabhu Kempegowda Layout Final Site Allotment List 

Sl. No. Subject Source
1 Nadaprabhu Kempegowda Layout Final Site Allotment list (6X9 EWS & GEN)

Click here to download

2 Nadaprabhu Kempegowda Layout Final Site Allotment list (9X12)

Click here to download

3 Nadaprabhu Kempegowda Layout Final Site Allotment list (12X18)

Click here to download

4 Nadaprabhu Kempegowda Layout Final Site Allotment list (15X24)

Click here to download

 

NADAPRABHU KEMPEGOWDA LAYOOUT (PHASE-II) SITES RELATED OFFICERS CONTACT NUMBERS

 

Bangalore Metropolitan Planning Committee,TRAFFIC AND TRANSPORTATION and Heritage Buildings/ Precincts (Zones)

Sl.No Document Name Soucre
1 Bangalore Metropolitan Planning Committee

Click here to download

2 TRAFFIC AND TRANSPORTATION 

Click here to download

3 Heritage Buildings/ Precincts (Zones)

Click here to download

Revised Nada Prabhu Kempegowda Layout Seniority List

Sl.No Dimension Soucre
1 20X30(EWS)

Click here to download

2 20X30(GEN)

Click here to download

3 30X40

Click here to download

4 40X60

Click here to download