Close

  ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆ

  # ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
  1 ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಂ.ಅ.ಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
  2 ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.
  3 ಶ್ರೀ.ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂ ಬಿ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂ.ಅ.ಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
  4 ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಂ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಆರ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರು,ಬೆಂಅಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
  5 ಶ್ರೀ.ಡಾ. ಎಚ್ ಆರ್ ಶಾಂತರಾಜಣ್ಣ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಅಭಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು,ಬೆಂಅಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
  6 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಮಾ ಜೆ (ಪ್ರಭಾರ) ನಗರ ಯೋಜಕ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಅಪ್ರಾ., ಬೆಂಗಳೂರು.
  7 ಶ್ರೀ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ, ಭಾಆಸೇ., ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ
  8 ಶ್ರೀ. ಸಿ ಶಿಖಾ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ.
  9 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಸಾವಿತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
  10 ಶ್ರೀ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಆಯುಕ್ತರು,ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.