Close

  38 ಡಿ ಮಾಹಿತಿ

   38(ಡಿ) ಅನ್ವಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

  #
  ವಿಷಯ
  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
  1 ಸ್ವಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಮರು ಹಂಚಿಕೆ -ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ)
  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  2 38(ಡಿ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  3 ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಅನ್ವಯ ಅರ್ಜಿ
  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  4 ಮರುಮಂಜೂರಾತಿದಾರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ