Close
  ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.5ನೇ ಹಂತದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 14.11.2020 ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ 15.12.2020.          
  min-prof
  Sri B. S. Yediyurappa Hon'ble Chief Minister of Karnataka
  min-prof
  Sri Vishwanath S R Hon'ble Chairman
  min-prof
  Dr H R Mahadev, IAS Hon'ble Commissioner