Close
  6ನೇ ಹಂತದ ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 01.01.2021 ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ 29.01.2021          
  min-prof
  Sri B. S. Yediyurappa Hon'ble Chief Minister of Karnataka
  min-prof
  Sri Vishwanath S R Hon'ble Chairman
  min-prof
  Dr H R Mahadev, IAS Hon'ble Commissioner