Close

  BDAEmployee_Kn

  # ವಿಷಯ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
  1 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  2

  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  3 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  4

  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ  ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ