Close

  Contact_LAW_KN

  # ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
  1 ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್. ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ 080-23364665-Extn No:273
  2 ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ ನಾಡಿಗೇರ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ 080-23364665-Extn No:228
  3 ಎಸ್.ಜಿ. ಜೋಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ 080-23364665-Extn No:275
  4 ಎ.ಕೆ. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು    
  5 ಜಿ. ರವಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ.    
  6 ಕೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಎ.ದ.ಸ.    
  7 ಸಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ.ದ.ಸ.    
  8 ಬಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎ.ದ.ಸ.    
  9 ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಡಿ.ಗ್ರೂಪ್    
  10 ಎಸ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮನ್    
  11 ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್