Close

  DCSection_Contact_Kn

  # ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
  1 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ: ಸೌಜನ್ಯ ಎ, ಕ.ಆ.ಸೇ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾ) ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾ) 080-23368614
  2 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾ) ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ  
  ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾ) ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ  
   
  4 ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಆರ್. ಉಮೇಶ ಚಂದ್ರ ಭೂಸ್ವಾಧಿನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್.ಎ.ಒ 080-23368221
  5 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  6 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ್. ಲಮಾಣಿ ಮೇಲ್ವಚಾರಕರು ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಚ್.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಿರಸ್ತೀದಾರರು ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  8 ಶ್ರೀ. ಪಲ್ಹಾದ್ ಶಂಕರ್ ಪಮ್ಮಾರ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  9 ಶ್ರೀ. ಡಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಸರ್ವೆಯರ್ ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  10 ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಸಿ. ಲೊಕೇಶ್ ಸರ್ವೆಯರ್ ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  11 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಸಿ. ಅನಂತರಾಜು ಸರ್ವೆಯರ್ ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  12 ಶ್ರೀಮತಿ. ವನಜಮ್ಮ ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  13 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ನಾರಾಣಸ್ವಾಮಿ ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  14 ಶ್ರೀ. ವಿನೊದ ಕುಮಾರ್ ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ಎಲ್.ಎ.ಒ  
  15 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಸುನೀಲ್ ಚಾಲಕರು ಎಲ್.ಎ.ಒ  
   
  16 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ|| ಗೀತಾ ಎನ್.ಆರ್. ವಿ.ಅ.ಭೂ.ಸ್ವಾ.ಅ. ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಎ ಒ 080-23442273- 213
  17 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ವೈ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್  ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  18 ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಮೂರ್ತಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್  ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  19 ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ.  ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  20 ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಭೂಮಾಪಕರು ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  20 ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್  ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  21 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಎ ಒ  
   
  22 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್.ಸುಮ ವಿ.ಭೂ.ಸ್ವಾ.ಅ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಒ 080-23442273-215
  23 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಪಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಒ 080-23442273-216
  24 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಒ 080-23442273-216
  25 ಶ್ರೀ ಎಂ.ದೇವರಾಜು ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  26 ಶ್ರೀ ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಭೂಮಾಪಕರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  27 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಭೂಮಾಪಕರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಒ  
  28 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಗ್ರೂಪ್ ‘ಡಿ’ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಒ  
   
  29 ಎನ್. ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-2 (ಪ್ರ) ಪಿ ಆರ್ ಆರ್ -1  
  30  ಎಸ್. ಜನಾರ್ಧನ್ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು ಪಿ ಆರ್ ಆರ್ -1  
  31 ಟಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು ಪಿ ಆರ್ ಆರ್ -1  
  32 ಬಿ.ಕೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಪಿ ಆರ್ ಆರ್ -1  
  33 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಧರ್ಮರಾಜು ಸರ್ವೆಯರ್ ಪಿ ಆರ್ ಆರ್ -1  
  34 ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಪಿ ಆರ್ ಆರ್ -1